Direct naar de documenten


Update 13-03-2023:

Het kabinet heeft het OMT-advies om de test- en isolatiemaatregelen rondom COVID-19 los te laten, aangenomen. Dit betekent, dat per maandag 13 maart 2023 ook de laatste coronamaatregelen van de baan zijn en de kinderopvang niet langer hoeft te werken met protocollen rondom corona, waaronder de beslisboom.

Heb je klachten die passen bij luchtweginfecties zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop-of snotneus?

 1. Blijf dan thuis wanneer je ziek bent.
 2. Overleg bij lichte klachten met je werkgever of je thuis kunt werken.
 3. Vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Als fysiek contact toch nodig is (zoals bij mantelzorg), draag dan een mondneusmasker.
 4. Hoest en nies in je elleboog. En was vaak en goed je handen met water en zeep, ook als je geen klachten hebt.
 5. Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.Update 12 -07-2022:

Er is een nieuwe versie van de beslisboom d.d. 12 december 2022. De beslisboom is van toepassing op de dagopvang, gastouderopvang, bso en geldt voor alle leeftijden.Update 7-07-2022:

Er is een nieuwe versie van de beslisboom d.d. 7 juli 2022. De beslisboom is van toepassing op de dagopvang, gastouderopvang en noodopvang en voor alle leeftijden.


Update 24-05-2022:

PER 24 MEI 2022 AANGEPASTE VERSIE VAN HET INFORMATIEDOCUMENT KINDEROPVANG COVID – 19

In deze aangepaste versie zijn 2 wijzigingen doorgevoerd:

 • Zwangere vrouwen: Voor zwangere vrouwen die werken in de kinderopvang gelden geen beperkingen meer op de werkvloer tot aan het zwangerschapsverlof. Het advies aan zwangere medewerkers in de kinderopvang om vanaf het laatste trimester (vanaf 28 weken) alleen werkzaamheden uit te voeren waarbij 1,5 meter afstand gehouden kan worden van anderen, is dus komen te vervallen.
 • Risicogroepen: Voor medewerkers en gastouders die in een risicogroep vallen is het uitgangspunt dat zo lang er consequent en volgens de bestaande richtlijnen/procedures van de instelling of organisatie wordt gewerkt (naast de richtlijnen van het RIVM en eventueel de GGD) ook een kwetsbare werknemer in principe zijn eigen werk kan doen. Al dan niet in combinatie met het aanhouden van aanvullende maatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen en/of fysieke barrières. De inhoud van het werk, de individuele gezondheidsfactoren en de werkomstandigheden vormen altijd het vertrekpunt; de bedrijfsarts adviseert.
 • Zwangere vrouwen: Voor zwangere vrouwen die werken in de kinderopvang gelden geen beperkingen meer op de werkvloer tot aan het zwangerschapsverlof. Het advies aan zwangere medewerkers in de kinderopvang om vanaf het laatste trimester (vanaf 28 weken) alleen werkzaamheden uit te voeren waarbij 1,5 meter afstand gehouden kan worden van anderen, is dus komen te vervallen.
 • Risicogroepen: Voor medewerkers en gastouders die in een risicogroep vallen is het uitgangspunt dat zo lang er consequent en volgens de bestaande richtlijnen/procedures van de instelling of organisatie wordt gewerkt (naast de richtlijnen van het RIVM en eventueel de GGD) ook een kwetsbare werknemer in principe zijn eigen werk kan doen. Al dan niet in combinatie met het aanhouden van aanvullende maatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen en/of fysieke barrières. De inhoud van het werk, de individuele gezondheidsfactoren en de werkomstandigheden vormen altijd het vertrekpunt; de bedrijfsarts adviseert.


Update 26-04-2022:

NIEUWE BESLISBOOM / PROTOCOL KINDEROPVANG KOMT TE VERVALLEN

Met ingang van 26 april is er een nieuwe beslisboom gemaakt. De beslisboom is van toepassing op de kinderopvang en Gastouderopvang en geldt voor kinderen van alle leeftijden.
Vanaf deze datum komt het protocol Kinderopvang te vervallen. Dit komt doordat het kabinet het grootste gedeelte van de coronamaatregelen heeft losgelaten waardoor er geen specifieke maatregelen meer gelden voor de kinderopvang. Wel is er een informatiedocument beschikbaar gesteld welke hieronder te bekijken is.


Update 23-03-2022:

PROTOCOL KINDEROPVANG OPNIEUW HERZIEN!

Met ingang van woensdag 23 maart 2022 wordt er verder versoepeld. Onderstaande versoepelingen zijn door het RIVM uitgewerkt vertaald in het protocol kinderopvang en corona.

De belangrijkste wijziging in deze versie:

 • De mondkapjesplicht komt te vervallen: medewerkers en gastouders die kinderen vervoeren in een busje/personenauto zijn per 23 maart 2022 niet meer verplicht een mondneusmasker te dragen, wel wordt het dragen van een mondneusmasker nog geadviseerd.
 • Uitzondering quarantaineregels: de uitzondering op de quarantaineregels ‘je bent in het jaar 2022 positief getest en hersteld en hebt geen klachten’ vervangt de uitzondering ‘je bent in de afgelopen 8 weken positief getest en hersteld en hebt geen klachten’.

Update 25-02-2022:

PROTOCOL KINDEROPVANG OPNIEUW HERZIEN!

Dinsdag 15 februari heeft het kabinet tijdens de persconferentie aangekondigd dat er met ingang van 25 februari nieuwe versoepelingen ingaan. Deze wijzigingen zijn door het RIVM uitgewerkt vertaald in het protocol kinderopvang en corona.

De belangrijkste wijziging in deze versie:

 • De 1,5 meter afstandsregel komt te vervallen; Hoewel de maatregel komt te vervallen, blijft het advies om elkaar wel de ruimte te blijven geven.

Update 18-02-2022:

PROTOCOL KINDEROPVANG OPNIEUW HERZIEN!

Dinsdag 15 februari heeft het kabinet tijdens de persconferentie aangekondigd dat de quarantaineregels wijzigen per 18 februari 2022.
De volgende wijziging is per deze datum ingegaan:

 • De isolatieperiode na een positieve test wordt ingekort en wijzigt van 7 dagen naar 5 dagen, mits je 24 uur klachtenvrij bent.

Update 01-02-2022:

NIEUWE VERSIE BESLISBOOM!

Dinsdag 25 januari heeft het kabinet aangekondigd dat de quarantaineregels wijzigen. De beslisboom is geüpdatet zie onderaan deze pagina.


PROTOCOL KINDEROPVANG HERZIEN!

Dinsdag 25 januari heeft het kabinet aangekondigd dat de quarantaineregels wijzigen. Deze wijzigingen zijn verwerkt in het protocol.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
– Kinderen hoeven na contact met een positief getest persoon niet meer in quarantaine als zij geen klachten hebben.
– Voor medewerkers in essentiële bedrijfsprocessen kan een uitzondering worden gemaakt op de quarantaineregels.

Dinsdag 25 januari heeft het kabinet aangekondigd dat de quarantaineregels wijzigen. Deze wijzigingen zijn verwerkt in het protocol (zie onze website).

De belangrijkste wijzigingen zijn:
– Kinderen hoeven na contact met een positief getest persoon niet meer in quarantaine als zij geen klachten hebben.
– Voor medewerkers in essentiële bedrijfsprocessen kan een uitzondering worden gemaakt op de quarantaineregels.


Update 25-01-2022:

GEZINNEN MET KINDEREN EN QUARANTAINE

Laatste informatie van de overheid:
Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen quarantaineadvies meer als zij in nauw contact zijn geweest met iemand die corona heeft. Maar bij klachten blijven kinderen altijd thuis en doen zij zo snel mogelijk een (zelf)test. Volwassenen blijven thuis als iemand in huis corona heeft. Er zijn uitzonderingen welke te lezen zijn op onderstaande link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen


Update 20-01-2022:
Vrijdag 14 januari heeft het kabinet tijdens de persconferentie aangekondigd dat de quarantaineregels wijzigen. Deze wijzigingen zijn inmiddels verwerkt in het protocol.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe protocol (20 januari 2022)
Als je een huisgenoot of nauw contact bent van iemand die positief getest is op Covid-19, hoef je niet in quarantaine te gaan als je:

 • Korter dan 8 weken geleden positief getest bent, hersteld bent en geen klachten hebt. 
 • Langer dan 1 week geleden een boostervaccinatie hebt gehad en geen klachten hebt.

Krijg je toch coronaklachten? Laat je dan testen.

Via de Quarantaine Check COVID-19 | Rijksoverheid.nl kun je per situatie nagaan of er een quarantaineadvies geldt.

Cruciale beroepen
Het kabinet heeft ook aangekondigd dat er mogelijk een uitzondering op de quarantaineregels komt voor personen werkzaam in een cruciaal beroep en die niet onder de twee hierboven genoemde uitzonderingen vallen. Dit moet uitgewerkt worden en is nu nog niet inwerking getreden. Als deze uitzondering inwerking treedt zullen we jullie hier zo spoedig mogelijk over informeren.


Update 24-12-2021:
Zowel het Protocol Kinderopvang als de beslisboom zijn weer aangepast, naar aanleiding van het gewijzigde beleid dat bij quarantainebeleid er geen onderscheid meer wordt gemaakt in immuniteit. Alle huisgenoten (categorie 1) of nauwe contacten (categorie 2) van iemand die positief test op corona gaan in quarantaine. (Nauwe) contacten binnen de kinderopvang (of op school) vallen hier niet onder. Een kind of medewerker hoeft dan niet in quarantaine, tenzij de GGD anders aangeeft. Dit geldt wel voor nauwe contacten in de privésfeer, dus ook als een kind buiten de opvang (nauw) contact heeft met een positief getest kind.


Update 17-12-2021:
Het Protocol Kinderopvang is weer aangepast naar aanleiding van het gewijzigde beleid dat kinderen en medewerkers die immuun zijn niet meer in quarantaine moeten. Wel krijgen alle kinderen en medewerkers de testadviezen om zo spoedig mogelijk een zelftest te doen en op dag 5 (bij de GGD) te testen. De immune personen hoeven niet thuis te blijven in afwachting van het testresultaat.
Een persoon wordt o.a. als immuun beschouwd als deze COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 12 maanden geleden.


Update 15-12-2021:
Het Kabinet heeft besloten dat vanaf maandag 20 december de basisscholen en de bso dicht gaan. De gastouderopvang is wel open. Maar ouders en verzorgers van kinderen in de basisschoolleeftijd krijgen wel het dringende verzoek: maak alleen gebruik van de opvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen. Of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.
Ook is er een update geweest op de beslisboom waarin de aanpassingen in het (zelf)testbeleid zijn opgenomen. Ook de regel dat als je in de afgelopen 8 weken corona had, je niet hoeft te testen en ook niet in quarantaine hoeft.


Update 03-12-2021:
Het protocol kinderopvang is opnieuw aangepast. Er zijn twee belangrijke wijzigingen in het coronabeleid aangebracht. 1: Thuisblijfbeleid voor kinderen van 4-12 jaar is gewijzigd. Voor kinderen van 4-12 jaar geldt dat zij met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven, dus ook bij milde verkoudheidsklachten. Met een negatieve test mogen zij weer naar de opvang. Kinderen van 0-4 jaar kunnen nog wel met verkoudheidsklachten naar de opvang.
2: Met ingang van 3 december mag iedereen met (milde) klachten laten testen bij de GGD of een zelftest afnemen. Met een negatieve (zelftest)uitslag mag een kind, gastouder weer naar de opvang. Wanneer de klachten langer aanblijven dan wordt er ook op de 2de dag een zelftest gedaan. Bij een positieve zelftestuitslag blijft het kind, gastouder thuis en laat de uitslag bevestigingen met een test bij de GGD.


Update 02-12-2021:
De beslisboom is aangepast.
De coronabesmettingen onder kinderen lopen op. Daarom heeft het kabinet meer maatregelen genomen die kinderen treffen. Het is de bedoeling dat de beslisboom altijd zo eenvoudig mogelijk te gebruiken is. Door de extra regels is de beslisboom uitgebreid. Daarnaast hebben steeds meer kinderen zelf corona gehad. Voor deze kinderen geldt er in bepaalde situaties een uitzondering. Ook dat is in de beslisboom opgenomen.


Update 22-09-2020:
Op 18 september is door de overheid besloten om de regels voor het toelaten van neusverkouden kinderen op de kinderopvang aan te passen. Waar voorheen twee leeftijdsgroepen waren, is er nu nog maar een (0 jaar t/m groep 8 van de basisschool).

Daarnaast is het protocol Kinderopvang aangepast voor de gastouderopvang. Wanneer een huisgenoot van de gastouder verkoudheidsklachten heeft en deze huisgenoot niet in aanraking komt met de ouders en kinderen, mag er wel opvang worden geboden.
Zodra een huisgenoot koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, kan er geen opvang worden geboden. Zie protocol Kinderopvang onder kop I punt 6.


Nu het zomerweer ons weer heeft verlaten en we naar de herfst toe gaan, zullen er ook steeds meer kinderen neusverkouden gaan worden. Dit is ieder jaar het geval, alleen is neusverkouden nu ook een van de symptomen van het corona-virus. Dat maakt het soms lastig om te bepalen of je kind naar de gastouder kan of niet.

Om de keuze te vergemakkelijken is er door AJN Jeugdartsen en BOinK een beslisboom opgesteld om te beoordelen of een verkouden kind wel of niet naar school/gastouder kan komen.

Bij twijfel of vragen kun je ook altijd contact opnemen met je bemiddelingsmedewerker.

Hieronder is de beslisboom te downloaden (klik op de afbeelding).
Ook is het Protocol Kinderopvang te downloaden, let op dat hierin nog niet de verkoudheidsregels van 0 jaar t/m groep 8 in zijn verwerkt. Hiervoor is de beslisboom leidend.


Terug naar overzicht

Privacyreglement - © Copyright 2024 Het Kuikentje