Update 21-04-2020
Vandaag is tijdens de persconferentie bekend gemaakt dat de reguliere gastouderopvang vanaf 11 mei weer volledig open gaat. Dit betekent dat de opvang niet langer alleen beschikbaar is voor de noodopvang maar voor iedereen weer toegankelijk is. Een belangrijke reden voor dit besluit is dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen beperkt zijn. Het is daarom ook niet nodig 1,5 meter afstand te houden, ook niet ten opzichte van de gastouder.
Het is voor de ouders en de gastouders wel belangrijk dat de huidige hygiënevoorschriften worden nageleefd. Deze hebben wij duidelijk op een poster aan onze gastouders verstrekt die opgehangen kan worden bij de ingang van de opvanglocatie.
De compensatieregeling voor de kinderopvang wordt verlengd tot 11 mei.

Update 17-04-2020
In de afgelopen weken is er door de brancheorganisaties en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gesproken over de compensatieregeling voor ouders. De uitkomst van deze gesprekken is een aantal keren uitgesteld aangezien de situatie, in met name de gastouderbranche, toch complexer in elkaar zat dan vooraf was bedacht. Inmiddels is er meer duidelijkheid gekomen over de exacte invulling van deze regeling en de uitbetaling van de compensatie. Zie voor het volledige nieuwsbericht de website van de brancheorganisatie.

Het gaat hier om de opvanguren vanaf 16 maart tot 11 mei april die gecompenseerd gaan worden. Dit geldt overigens ook voor ouders die nu cruciaal werk verrichten.


Kinderopvang
De Rijksoverheid heeft besloten om alle scholen en kinderopvanglocaties te sluiten, in ieder geval tot 11 mei. Dit met als doel om de verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan en dat het langer openhouden van de scholen en kinderopvang niet langer houdbaar was (o.a. door personeelstekort en ongerustheid van ouders/personeel).

Aangezien de scholen en de kinderopvang voor een groot gedeelte bijdragen aan de inzetbaarheid van personeel in de vitale sectoren is besloten om voor deze ouders de kinderopvang (en scholen) wel open te stellen voor het opvangen van hun kinderen.

Maatregelen
Om de verdere verspreiding te voorkomen en zo het virus een halt toe te roepen, heeft de Rijksoverheid een aantal maatregelen opgelegd (in ieder geval tot 11 mei.

  • Scholen en kinderopvang blijven gesloten, met uitzondering van de opvang van kinderen voor ouders die werken in vitale sectoren;
  • Eet- en drinkgelegenheden blijven gesloten;
  • Houdt onderling een afstand aan van meer dan 1,5 meter zoals in supermarkten;
  • Iedereen in Nederland blijft thuis bij verkoudheid-, koorts- of hoestklachten en vermijd sociaal contact;
  • Nederlanders worden opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te gaan werken of de werktijden te spreiden;
  • Beperk het bezoek aan kwetsbare personen (zieken en ouderen (>65jaar)), deze lopen wat meer risico.

Het is belangrijk dat wij hier allemaal onze verantwoordelijkheid in nemen om verdere verspreiding tegen te gaan. Dit om te bewerkstelligen dat deze situatie zo kort mogelijk gaat duren en we weer over kunnen naar het normale leven.

Mag mijn kind naar de gastouder?
De opgelegde maatregelen van de Rijksoverheid zorgen ervoor dat alle opvang bij de gastouder tot 11 mei niet mogelijk is. Dit is ongeacht of je kind of de gastouder verkoudheidsklachten heeft zoals eerst het geval was. Op deze manier wil de overheid verdere verspreiding voorkomen.

Indien je als ouder werkzaam bent in een beroepsgroep welke op de lijst met cruciale beroepsgroepen staat en je kunt geen andere opvang voor je kind(eren) regelen, dan zal de kinderopvang wel doorgaan. Het is van essentieel belang voor deze beroepen dat deze personen werkzaam blijven.

Indien de gastouder niet kan opvangen vanwege het corona-virus, laat het dan je bemiddelingsmedewerker weten zodat we kunnen zoeken naar een andere oplossing.

Gastouderbureau
Uiteraard zullen wij al onze geplande huisbezoeken, risico-inventarisaties en contract-ondertekeningen opschorten tot 11 mei. Wel blijven wij telefonisch en per e-mail bereikbaar voor al je vragen en onduidelijkheden. Wij proberen om iedereen, ook in deze hectische en onzekere tijd, toch goed te kunnen helpen. Maar we beseffen ons ook dat dit niet altijd zal lukken aangezien we hier te maken hebben met een overmachtssituatie.

Gastouders die opvang blijven bieden
Het is voor ons noodzakelijk om duidelijk te hebben welke gastouders er bereid zijn om kinderen op te vangen van ouders met een cruciaal beroep. Het is voor de samenleving erg belangrijk dat deze ouders hun werk normaal kunnen blijven uitvoeren.
Geef dit graag door aan je bemiddelingsmedewerker zodat wij hier een overzicht van kunnen maken.

Overheidsmaatregelen
Wij volgen de instructies en adviezen van het RIVM, staan regelmatig in contact met de GGD en houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Veel informatie is echter specifiek voor kinderdagverblijven en scholen en niet concreet voor gastouders Wij willen het voor jullie als (gast)ouders wat duidelijker maken in dit nieuwsbericht. Deze lijst met vragen kan groeien indien wij meer vragen van (gast)ouders hierover krijgen.

Uitzonderlijke situatie
We hebben hier te maken met een uitzonderlijke situatie die niet vaak voorkomt in Nederland. Er zijn veel vragen en onduidelijkheden over de invulling van de opgelegde maatregelen. Dit geldt zowel voor de ouders, gastouders maar ook voor ons als gastouderbureau.
Ook voor de personen bij de GGD en het RIVM merken wij dat dit voor hun iedere keer weer zoeken is naar de juiste werkwijze om met de maatregelen om te gaan.
Zodra er meer nieuws bekend is zullen wij dit op deze nieuwspagina vermelden.

Vanuit de Brancheorganisatie Kinderopvang is een speciale pagina aangemaakt waarop alle informatie te vinden is over het Corona-virus i.r.t. de kinderopvang: Brancheorganisatie Kinderopvang

Het is belangrijk dat we samen alert zijn op het optreden van gezondheidsklachten. Twijfel je als ouder of je kind naar de gastouder kan gaan of twijfel je of je een gastkind moet opvangen? Je kunt met je bemiddelingsmedewerker contact opnemen om dit samen te bespreken.


Veel gestelde vragen over het corona-virus

Welke regels zijn er m.b.t. de opvanguren bij het thuishouden?
Vanuit de Rijksoverheid is nu bepaald dat de kinderen niet naar de kinderopvang mogen komen en dus thuis moeten blijven vanwege het corona-virus. De overheid geeft aan op de website veranderingenkinderopvang.nl dat deze uren volgens het normale opvangrooster gefactureerd en betaald moeten worden.
De ouders behouden hun recht op kinderopvangtoeslag en hoeven hier geen wijzigingen voor door te geven (tenzij het inkomen wijzigt).

Hoe zit het met mijn eigen bijdrage?
Iedereen in Nederland betaald een eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage voor de kinderopvang. In deze tijd waarin ouders geen gebruik kunnen maken van de kinderopvang aangezien deze gesloten is door de overheid, komt er een vergoeding van deze eigen bijdrage.
De overheid zal de eigen bijdrage tot het maximale uurtarief dat geldt voor de kinderopvangtoeslag uitkeren aan de ouders. Dit is voor de gastouderopvang € 6,27 voor 2020. Deze eenmalige uitkering voor de periode van 16 maart tot 11 mei zal gaan lopen via de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst/Toeslagen.

Dit geldt dus ook voor ouders met een cruciaal beroep die op dit moment gebruik maken van de noodopvang.
Zie dit nieuwsbericht voor meer informatie van de Rijksoverheid.

Wat moet ik doen als mijn inkomen terugloopt?
Pas je inkomen aan bij de Belastingdienst. De kinderopvangtoeslag wordt dan aangepast naar het lagere inkomen; hoe minder inkomen je hebt, hoe hoger je kinderopvangtoeslag wordt!

Wat is de incubatietijd van het Corona-virus?
Het kan 1 à 2 weken duren voordat de ziekteverschijnselen zich openbaren.

Wanneer ben je besmettelijk?
Het virus kan worden overgedragen door hoesten en niezen vanuit de neus, keel of longen. Je bent dus besmettelijk wanneer je luchtwegklachten hebt (en je uiteraard besmet bent met het Corona-virus).

Welke beroepen worden gezien als cruciaal?
De lijst met beroepen is opgesteld door de Rijksoverheid en is hier te vinden: Overzicht cruciale beroepsgroepen.

Waar kun je als gastouder/ouder met vragen over het Corona-virus terecht?
Op de website van Rijksoverheid en het RIVM is de actuele informatie te vinden. Aangezien de situatie erg snel veranderd is het belangrijk om ook deze sites te blijven raadplegen.

Vormen kinderen een speciale risicogroep voor het Corona-virus?
Op dit moment krijgen kinderen bijna nooit klachten van het nieuwe Corona-virus. Kinderen zijn dus geen speciale risico-groep (bron: RIVM).

Terug naar overzicht

Privacyreglement - © Copyright 2024 Het Kuikentje