Wanneer u zich inschrijft bij gastouderbureau Het Kuikentje wordt er een kennismakingsgesprek gepland. Tijdens dit gesprek wordt de werkwijze van het bureau besproken, uw motivatie voor het beroep gastouder, de eisen die gesteld worden aan een gastouder en de opvanglocatie. U kunt kenbaar maken wat uw wensen zijn met betrekking tot de dagen van opvang en het aantal kinderen dat u op wilt vangen. Ook wordt de pedagogische visie van Het Kuikentje besproken. Gastouderbureau Het Kuikentje heeft een duidelijk pedagogische visie over de opvang van kinderen. Deze visie is uitgewerkt in het pedagogisch beleidsplan, die u op deze website terug kunt vinden.
Wij vinden het belangrijk dat gastouders zich in onze visie kunnen vinden:
Het hoofddoel is: ‘Het kind zich veilig laten voelen bij de gastouder’.

Veiligheid

  • de gastouder zorgt voor verantwoorde veilige inrichting van de opvanglocatie; (indien de opvang bij de gastouder plaatsvindt)
  • het gastouderbureau voert jaarlijks een risico- inventarisatie Veiligheid en Gezondheid uit.

 Erkenning

  • de gastouder heeft een sensitieve houding ten opzichte van het kind;
  • de gastouder speelt in op ontwikkelingsbehoefte van het kind.

Ruimte

  • het kind heeft ruimte nodig om te ontdekken;
  • de gastouder geeft het kind de ruimte en het vertrouwen.

Structuur

  • voorspelbaarheid: de gastouder zorgt voor een voorspelbare dagindeling;
  • voorspelbaarheid: de gastouder is in gedrag voorspelbaar.

Wanneer u zich in het bovenstaande kunt vinden, en beide partijen na de kennismaking een goed gevoel over een samenwerking hebben, wordt er een overeenkomstgesprek ingepland. Tijdens dit gesprek worden de formele afspraken vastgelegd, de overeenkomsten ondertekend en de risico-inventarisatie uitgevoerd.

Privacyreglement - © Copyright 2024 Het Kuikentje