Alle ouders willen het beste voor hun kind. Zij willen dat hun kind verblijft in een veilige, liefdevolle omgeving waar hun kind gezien wordt en persoonlijke aandacht krijgt. Wanneer ouders niet bij hun kind kunnen zijn, willen zij dat aan deze voorwaarden wordt voldaan zodat hun kind zich optimaal kan ontwikkelen. Dagopvang zoeken voor kinderen is daarom maatwerk. Het is belangrijk dat uw kind opgevangen wordt op een plaats waar het zich prettig en erkend voelt. Het kind moet de ruimte krijgen om te ontdekken en te onderzoeken met op de achtergrond de gastouder die het kind hierbij ondersteunt waar nodig.
Het streefdoel van gastouderbureau Het Kuikentje is dat kinderen zich in een veilige en vertrouwde omgeving op hun eigen manier optimaal kunnen ontwikkelen.
 

Privacyreglement - © Copyright 2024 Het Kuikentje