Gastouderbureau Het Kuikentje vindt het van wezenlijk belang dat kinderen opvang krijgen waar zij persoonlijke aandacht krijgen. Alle gastouders worden volgens de maatstaven van Het Kuikentje geselecteerd. Gastouders kiezen bewust voor gastouderopvang omdat zij graag met kinderen werken en de kinderen wat te bieden hebben. Zij willen kinderen begeleiden in hun ontwikkeling en ondersteuning geven waar nodig. Zij beseffen dat elk kind bijzonder en uniek is en weten dat ze ieder kind anders moeten benaderen.
Gastouderbureau Het Kuikentje onderscheidt zich van anderen door haar deskundigheid: onze bemiddelingsmedewerkers observeren de kinderen, leggen hun bevindingen schriftelijk vast en delen dit met de ouders. Wij streven ernaar de kinderen zo goed mogelijk in kaart te brengen, en op deze manier de opvang te optimaliseren.

Hieronder alle voordelen van Het Kuikentje op een rij:

 1. Eerlijke verdeling bureaukosten
  Door onze bureaukosten variabel te maken, profiteer je als ouder maximaal van de kinderopvangtoeslag. Wat bij een vaste bureaukostenstructuur nogal eens leidt tot een hoge eigen bijdrage van de ouders, heb je daar met een variabel tarief veel minder kans op.

  Wij berekenen € 1,00 per opvanguur met verschillende limieten.

  Wij hanteren twee grensgroepen:
  1 kind / gezin: min. € 35,00 en max. € 75,00 per maand
  2 e.m. / gezin: min. € 70,00 en max. € 115,00 per maand

 2.  Snelle dienstverlening binnen twee werkdagen
  Al uw vragen, adviezen, opmerkingen worden binnen twee werkdagen beantwoord en/of verwerkt.
 3. Persoonlijk en intensieve begeleiding door de bemiddelingsmedewerker
  Twee keer per jaar komt de bemiddelingsmedewerker bij de gastouder. Hier worden de kinderen besproken en zo goed mogelijk de behoeftes van het kind in kaart gebracht om de opvang nog beter af te stemmen. Minimaal één keer per jaar koppelt de bemiddelingsmedewerker haar bevindingen terug aan de ouders. Tijdens dit gesprek worden de opvang en het welbevinden van het kind besproken.
 4. Risico-inventarisatie gezondheid en veiligheid
  Elk jaar wordt bij uw gastouder een risico-inventarisatie uitgevoerd om de kans op een ongeval zo klein mogelijk te maken.
 5. Nieuwsbrief
  Met regelmaat ontvangt u een nieuwsbrief van gastouderbureau Het Kuikentje met actuele onderwerpen.
 6. Complete informatie over het te voeren beleid op de website
  Pedagogisch beleidsplan is terug te vinden op de website.
 7. Geheel geautomatiseerd
  Inschrijvingsformulieren, uren registratie en betalingen; al deze handelingen zijn geautomatiseerd.
 8. Ruime bereikbaarheidstijden
  Dagelijks is gastouderbureau Het Kuikentje van 9.00 tot 17.00 telefonisch bereikbaar, daarbuiten alleen voor calamiteiten.
 9. Advies voor opvoedkundige vragen
  U kunt bij ons altijd terecht voor opvoedkundig advies.
 10. Scholing en bijscholing gastouder
  Twee keer per jaar organiseert Het Kuikentje thema-avonden en intervisiemomenten om gastouders de gelegenheid te geven zich verder te ontwikkelen.
 11. Goed opgeleid personeel
  Ons personeel is bovengemiddeld opgeleid.

Privacyreglement - © Copyright 2024 Het Kuikentje