Op 1 maart 2018 start het Personenregister kinderopvang. U en uw volwassen huisgenoten/frequent bezoek zijn verplicht om zich in te schrijven in het register. Hieronder leggen we uit wat het personenregister voor u betekent en wat er van u verwacht wordt.

Waarom een personenregister?

Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen, moet zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven in het Personenregister Kinderopvang. Op die manier worden álle medewerkers in de kinderopvang die een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig hebben – dus inclusief stagiairs, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen – continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend zijn voor het werken met kinderen. Zo draagt het personenregister bij aan de veiligheid binnen de kinderopvang.

Wat veranderd er voor u?

Als gastouder wordt u al continu gescreend. Dat geldt ook voor uw volwassen huisgenoten. Wat voor u verandert, is dat u en uw huisgenoten zich, moeten inschrijven in het personenregister. De inschrijving is gratis (tot 30 juni 2018) en duurt slechts enkele minuten. Nadat u en uw huisgenoten zijn ingeschreven, koppelen wij u in het register aan onze organisatie. Inschrijving én koppeling zijn voorwaarden om te mogen werken in de kinderopvang.

Wat nieuw is, is dat andere personen die structureel aanwezig zijn op uw opvanglocatie, ook een VOG nodig hebben. Zij zijn ook verplicht om zich in te schrijven in het personenregister. Als richtlijn geldt dat iemand structureel aanwezig is, als deze persoon minstens 1 keer in de 3 maanden een halfuur tijdens opvanguren op de opvanglocatie is. Voorbeelden hiervan zijn een schoonmaakster of een buurvrouw die regelmatig tijdens opvanguren op bezoek komt. Meer informatie hierover leest u in de factsheet Personenregister op rijksoverheid.nl.

Wat moet u doen?

1. Vraag een DigiD aan

Om in te loggen op het personenregister hebben u en uw huisgenoten een eigen DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen via digid.nl/aanvragen. Binnen 5 werkdagen na uw aanvraag krijgt u een brief met inloggegevens thuisgestuurd.

2. Zorg voor een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Voor de inschrijving kunnen u en uw volwassen huisgenoten gebruikmaken van uw bestaande VOG (afgegeven na 1 maart 2013). Als u de VOG zelf niet meer heeft, kunt u een kopie opvragen bij onze administratie.

3. Schrijf u in in het personenregister

Zorg ervoor dat u en uw huisgenoten zich op of zo snel mogelijk na 1 maart 2018 inschrijven via duo.nl/personenregisterkinderopvang. Uw persoonlijke gegevens worden automatisch gevuld via DigiD. U moet zelf alleen uw VOG-kenmerk opgeven. Dit kenmerk vindt u rechtsboven op uw VOG.

Stel ons op de hoogte van uw inschrijving door in het register bij uw inschrijving een koppelverzoek in te dienen bij Gastouderbureau Het Kuikentje. Zo kunnen wij u eenvoudig en tijdig koppelen aan onze organisatie.

4. Informeer personen die structureel aanwezig zijn dat zij zich ook moeten inschrijven

Als er tijdens opvanguren andere personen structureel aanwezig zijn op uw opvanglocatie, zoals bijvoorbeeld een schoonmaakster, moet u hen informeren dat zij zich moeten inschrijven in het Personenregister kinderopvang. Om zich in te kunnen schrijven, hebben zij DigiD en een geldige VOG nodig.

Schrijf u op tijd in

Als gastouderbureau zijn wij verantwoordelijk voor een tijdige koppeling. Wij moeten u en uw huisgenoten vóór 1 juli 2018 gekoppeld hebben. Personen die structureel tijdens opvanguren op uw adres aanwezig zijn, moeten op of direct na 1 maart 2018 ingeschreven en gekoppeld zijn. We vragen u dan ook om u zo snel mogelijk in te schrijven en ons te informeren wanneer een persoon structureel tijdens de opvang aanwezig is. Voor deze persoon moet namelijk een geldige VOG worden aangevraagd.

Meer informatie

U kunt meer informatie vinden op duo.nl/personenregisterkinderopvang.
Via deze link vindt u een filmpje bekijken hoe het inschrijven in het personenregister in zijn werk gaat: inschrijven-personenregister-kinderopvang

Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen?
Neem dan contact met ons op met Elseline Burgering via telefoonnummer 06-55135787 of stuur een e-mail.

Terug naar overzicht

Privacyreglement - © Copyright 2024 Het Kuikentje