Er loopt op dit moment een onderzoek of speeltoestellen van gastouders onder particulier gebruik of publiek gebruik vallen.

Een aantal weken geleden is er een uitspraak van een rechter geweest waar de rechter heeft besloten dat de speeltoestellen onder publiek gebruik vallen, wat andere regels met zich meebrengt.

Deze uitspraak zorgt voor de nodige onrust in onze branche, wat begrijpelijk is.

Lees hier het bericht van de branchevereniging voor gastouders.

Belangrijk om te weten is dat de instanties binnen de gastouderopvang (ook GGD en gastouderbureau Het Kuikentje) op dit moment niet anders gaan handhaven/ inventariseren dan gebruikelijk. Wij zullen de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten houden. Wanneer er meer informatie over dit onderwerp beschikbaar is, zullen wij dit delen.

Terug naar overzicht

Privacyreglement - © Copyright 2024 Het Kuikentje