De gastouderopvang is formeel niet gesloten tijdens de tweede lockdown. Wel geldt vanuit de Rijksoverheid het dringende verzoek aan ouders om alleen gebruik te maken van de gastouderopvang als zij een cruciaal beroep uitoefenen of als hun kinderen in een kwetsbare positie zitten.
Dit is dus een andere situatie dan bij kinderdagverblijven en tijdens de eerste lockdown!

Concreet voor gastouderopvang
Gastouderopvang open, maar verzoek om anders te regelen!
In principe is de gastouderopvang geopend maar met het dringende verzoek om je kind alleen te brengen als je een cruciaal beroep hebt of een kwetsbare thuissituatie. Dit is anders dan tijdens de eerste lockdown!
Wanneer een ouder toch besluit om het kind te brengen bij de gastouder, dan mag de gastouder het kind niet weigeren. Wel benadrukken wij om zoveel mogelijk gehoor te geven aan het verzoek van de Rijksoverheid en altijd in overleg met de gastouder tot overeenstemming te komen.

Contracturen worden door de gastouder geschreven
Zoals ook tijdens de eerste lockdown moeten de gastouders de normaal overeengekomen contracturen schrijven. Het maakt hierbij niet uit of het kind wel of niet wordt gebracht.
De ouders betalen de factuur en behouden hiermee het recht op de kinderopvangtoeslag en de aanvullende compensatie vanuit de Rijksoverheid. Deze situatie is gelijk aan de eerste lockdown.

BSO-kinderen
Voor BSO-kinderen geldt dat de school voor noodopvang moet zorgen onder schooltijd. Tijdens de normale contracturen mag het kind bij de gastouder worden gebracht als noodopvang. Ook hierbij geldt het dringende verzoek om hier alleen gebruik van te maken als je een cruciaal beroep uitoefent of voor kinderen in een kwetsbare situatie.

Meer opvanguren nodig
Indien blijkt dat er toch meer opvanguren bij de gastouder nodig zijn om welke reden dan ook, wordt gevraagd aan de gastouder hier coulant mee om te gaan. Dit betekent dat er opgevangen kan worden binnen de grenzen van de beschikbare uren van andere kinderen die niet komen, maar waar wel de uren van geschreven en betaald worden.
Indien de ruimte in deze uren niet meer beschikbaar is, kunnen de contracturen tijdelijk aangepast worden. Dit betekent dat deze uren aanvullend betaald moeten worden en waar ook kinderopvangtoeslag over aangevraagd kan worden.


Aanvullende algemene informatie
Kinderopvang
De Rijksoverheid heeft besloten om alle scholen en kinderopvanglocaties (gastouderopvang beperkt) te sluiten met ingang van 16 december tot en met 7 februari 2021. Mogelijk kan dit worden vervroegd naar 25 januari.
Dit met als doel om de verdere verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. De overheid wil hiermee de bewegingen en contactmomenten tot een minimum beperken en de sluiting van de scholen en de kinderopvang draagt hieraan bij.

Voor de gastouderopvang geldt dat deze regulier open blijft maar dat er een dringend verzoek aan de ouders wordt gedaan om hier alleen gebruik van te maken als zij een cruciaal beroep uitoefenen.

Maatregelen
Om de verdere verspreiding te voorkomen en zo het virus een halt toe te roepen, heeft de Rijksoverheid een aantal maatregelen opgelegd (in ieder geval tot en met 7 februari 2021.

  • Scholen en kinderopvang (kinderdagverblijven) blijven gesloten, met uitzondering van de opvang van kinderen van ouder(s) die werken in een cruciale sector. Gastouderopvang is vooralsnog beschikbaar maar beter is het om een andere oplossing te vinden;
  • De tegemoetkoming van de eigen bijdrage wordt weer van kracht zoals deze ook gold tijdens de sluiting in het voorjaar van 2020;
  • Noodopvang is beschikbaar voor ouder(s) die werken in een cruciale sector en voor ‘kinderen in een kwetsbare positie’. Kinderen worden zoveel mogelijk op hun eigen locatie opgevangen;
Terug naar overzicht

Privacyreglement - © Copyright 2024 Het Kuikentje